INFORSE-Europe logo

Search on the site:
 
Facebook INFORSE Facebook INFORSE-Europe  INFORSE Twitter
EnglishSpanish French Hungarian Slovak Polish German
 
About Us Contact Us Member Database Contact Database Support Us
PortugueseRomanian Turkish Bulgarian Macedonian Russian Danish
ACTIVITIES
  100% Renewables
Seminars & Events
  Projects
  LCS Network
PUBLICATIONS
  Press Releases
  Newsletter
  Reports
POLICY
United Nations
European Union
  Nuclear Energy
  Gender
  Structural Funds
EDUCATION

 

School Resources
  DIERET
  Study tours 
  Success Stories 
  Test yourself Quiz
  Useful Links
VISIT INFORSE.ORG
INFORSE-Europe in Polish INFORSE-Europe in Polish

INFORSE-Europa jest siecia niezaleznych organizacji pozarzadowych pracujacych na rzecz zrównowazonego rozwoju energetyki; liczy 80 czlonków z 35 krajów europejskich. Siec powstala podczas Swiatowego Forum, w trakcie równoleglej konferencji organizacji pozarzadowych w czasie UNCED w Rio de Janeiro w Brazylii w 1992 roku.

INFORSE Wizja i Cele
Wspólna wizja INFORSE jest uksztaltowac swiat, w którym uslugi energetyczne, niezbedne dla sprawiedliwego rozwoju ludzkosci, beda zapewnione w sposób zrównowazony za pomoca odnawialnych zródel energii (np. energii slonecznej, wiatru, biomasy, biogazu, malych elektrowni wodnych).

Oznacza to:
• Ochrone srodowiska i przeciwdzialanie zmianom klimatycznym
• Odejscie od technologii jadrowej i wykorzystujacych paliwa kopalne
• Wieksze znaczenie rozwiazan lokalnych
• Równy dostep dla wszystkich do energii
• Mozliwosc tworzenia zródel dochodu na bazie odnawialnych zródel energii, zwlaszcza dla ludzi ubogich
• Zwiekszenie efektywnosci energetycznej
• Zmniejszenie wyzysku kobiet

Aby osiagnac powyzsze cele, INFORSE i jego czlonkowie pracuja na rzecz:
• Przekazywania doswiadczen, wiedzy i wizji organizacji czlonkowskich spoleczenstwu i decydentom
• Wiekszego udzialu spoleczenstwa obywatelskiego w opracowywaniu strategii i polityki energetycznej
• Wywierania wplywu na krajowych i miedzynarodowych decydentów
• Zwiekszenia potencjalu organizacji pozarzadowych, tworzenia i udostepniania narzedzi edukacyjnych
• Reformowania ram regulacyjnych i warunków rynkowych
• Uwzglednienia ekologicznych i spolecznych kosztów w produkcji energii poprzez ich internalizacje

Wplyw na Globalna Agende
INFORSE ma status obserwatora organizacji pozarzadowych w ECOSOC, UNFCCC i uczestniczy w równoleglych forach towarzyszacym takim wydarzeniom jak te dotyczace Konwencji Klimatycznej ONZ (ostatnio w COP14, Poznan, COP15 Kopenhaga), walce z pustynnieniem, UN CSD 9, 14 i 15 w Nowym York oraz wydarzeniach bedacych kontynuacja konferencji UNCED w Rio de Janeiro, takich jak Swiatowy Szczyt Zrównowazonego Rozwoju w Johannesburgu w 2002 r., Konferencja Energii Odnawialnej w Bonn w 2004 r. i Miedzynarodowa Konferencja Energii Odnawialnej BIREC w Pekinie w 2005 roku.

Struktura
Prace INFORSE organizuja regionalni koordynatorzy, którzy dzialaja w celu ulatwienia wspólpracy miedzy organizacjami czlonkowskimi. Sa oni wybierani przez Walne Zgromadzenie czlonków INFORSE.

Biuletyn: „Zrównowazona Energetyka”
„ Zrównowazona Energetyka” jest kwartalnikiem publikowanym od 1992 roku. Tematami byly ostatnio m. in. sprawy: kobiet, ubóstwo, szkoly, klimat, finansowanie, pustynnienie, zmiany spoleczne.

Lista kontaktów – baza w Internecie
Lista zawiera 1000 kontaktów organizacji pozarzadowych, badawczych, a takze, instytucji edukacyjnych oraz decydenckich. Baza danych jest aktualizowana corocznie od 1992 roku. Istnieje mozliwosc przeszukania bazy wedlug czlonków, kontaktów, nazw organizacji i kraju.

DIERET- Edukacja poprzez Internet (Distance Internet Education)
DIERET daje mozliwosc studiowania zagadnien energii odnawialnej poprzez e-mailowy kurs w jezyku angielskim na poziomie studiów podyplomowych. Kurs jest kierowany przede wszystkim do osób dzialajacych w europejskich organizacjach pozarzadowych w celu zwiekszenia ich wiedzy. Inicjatywa zostala zapoczatkowana w 2001 roku. Material do nauki jest równiez dostepny na plytach CD. Oprócz jezyka angielskiego, dostepne sa wersje w jezykach rosyjskim i slowackim.

Seminaria
Raz, lub dwa razy w roku, INFORSE-Europa organizuje seminaria organizacji pozarzadowych poczawszy od 1992 roku.

Energia i zagadnienia klimatu w szkolach
Baza danych dostepna w Internecie rozwijana jest od 2004 roku.
Wspólpraca w ramach programu SPARE: materialy edukacyjne sa wykorzystywane w Rosji, Polsce, Rumunii oraz krajach WNP.

Projekty wspólpracy
Czlonkowie wspólpracuja piszac wspólne publikacje i organizujac mobilne wystawy, wizyty studyjne, kampanie informacyjne m.in. w Rosji, Rumunii, Macedonii, Bulgarii, na Wegrzech, na Ukrainie.

Wizja 2050 - 100% energii ze zródel odnawialnych
INFORSE pomaga swoim czlonkom w przygotowaniu krajowych wizji i strategii przejscia na zrównowazone systemy energetyczne, w oparciu o model Excel. Modele zostaly opracowywane dla UE, Danii, Litwy, Lotwy, Ukrainy, Slowacji, Bialorusi i Rumunii.

Sledzenie polityki UE
INFORSE-Europa sledzi zmiany w polityce energetycznej i klimatycznej UE oraz opiniuje i komentuje je w oparciu o informacje pozyskane od czlonków. Najnowsze informacje i stanowiska INFORSE-Europa sa dostepne w Biuletynie oraz na stronie internetowej. W dziale polityki unijnej znajduja sie dyrektywy dotyczace funduszy strukturalnych, energii odnawialnej i efektywnosci energetycznej.

W 2006 r. INFORSE-Europa zostala czlonkiem Kampanii na rzecz Zrównowazonej Energetyki UE.

Dzialalnosc INFORSE-Europa byla i jest wspierana przez Komisje Europejska poprzez DG ds. Srodowiska w ramach wsparcia dla Spoleczenstwa Obywatelskiego (2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).

Biuletyn AGH, Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej:
Pazdziernik 2010 nr 34: Ekologicznym tropem po Szwecji i Danii,
Styczen 2011 nr 37: Z wizyta w Centrum Alternatywnych Technologii Energetycznych w Walii

Download the INFORSE-Europe description in Polish as a word file 35kB.

Read about INFORSE-Europe's Polish Cooperation Projects 2004, and 2007.