INFORSE-Europe logo

Search on the site:
 
Facebook INFORSE Facebook INFORSE-Europe  INFORSE Twitter
EnglishSpanish French Hungarian Slovak Polish German
 
About Us Contact Us Member Database Contact Database Support Us
PortugueseRomanian Turkish Bulgarian Macedonian Russian Danish
ACTIVITIES
  100% Renewables
Seminars & Events
  Projects
  LCS Network
PUBLICATIONS
  Press Releases
  Newsletter
  Reports
POLICY
United Nations
European Union
  Nuclear Energy
  Gender
  Structural Funds
EDUCATION

 

School Resources
  DIERET
  Study tours 
  Success Stories 
  Test yourself Quiz
  Useful Links
VISIT INFORSE.ORG
INFORSE-Europe in Hungarian

INFORSE-Európa

Nemzetközi Hálózat a Fenntartható Energiagazdálkodásért

Az INFORSE-Európa a fenntartható energia lehetőségekért küzdő független, non-profit szervezetek hálózata.

Az INFORSE a Rio de Janeiro-ban megrendezett (Brazília, 1992) Globalizmusról szóló fórumon lett megalapítva. Az INFORSE-Európa hálózat önálló szervezet 2002 óta.

INFORSE-Európát 35 európai ország, 80 szervezet hálózata alkotja. A szervezetek a fenntartható energiagazdálkodásért küzdenek, hogy ezzel megvédjék a környezetet és csökkentsék a szegénységet. A hálózatnak több magyar szervezet is tagja.

Az INFORSE működése
Regionális koordinátorok működtetik az INFORSE-t, kik a tagszervezetek közötti együttműködést szervezik. A regionális koordinátorokat, az évenként megrendezet üléseken, választják maguk a tagszervezetek.

Jövőkép és Célok
Az INFORSE alapvető célja egy olyan világ kifejlődése, ahol az energia ellátás kizárólag az emberek által lakott övezetekre korlátozódik és fenntartható módon történik megújuló energiaforrásokból (mint például nap, szél, biomassza, biogáz stb.).

Magába foglalja a következőket
- A környezet megóvása és a klímaváltozás megakadályozása
- Fokozatos megszüntetése a nukleáris és a fosszilis energiafogyasztásnak
- Erősíteni a helyi megoldásokba vetett bizalmat
- Egyenlő hozzájutás biztosítása az energiához mindenkinek
- A következő generáció számára megújuló energiaforrások feltárása, biztosítása
- Energiahatékonyság növelése

Hogy mindezt elérhessük, az INFORSE és munkatársai a következőkön dolgoznak
- Tapasztalati kommunikáció, „know-how” rendszer, a tagszervezetek kommunikációja egymás között, a nyilvánosság felé és a döntéshozók irányába.
- Társadalmi szervezetek minél nagyobb részvétele az energia politika és stratégia kidolgozásában.
- Nemzeten belüli és nemzetközi döntéshozatal befolyásolása.
- NGO hatékonyságának növelése, az oktatás fejlesztése és mindenki által hozzáférhetové tétele.
- Piaci feltételek, és az azokat szabályozó kereteket megújítása.
- A környezetvédelmi díjak beintegrálása a piaci árakba.
- A kutatások, fejlesztések és találmányok hozzáférhetőségének növelése, az új technológiák elérhetőségének megteremtése mindenki számára.

A Globális Stratégia befolyásolása
Az INFORSE jelen van, az ENSZ eseményein és az azzal párhuzamos NGO fórumokon is, mint például az ENSZ Klíma Konvenció konferenciáin (2023 Dubai, 2022 Egypt, 2021 Glasgow, 2019 Madrid, 2018 Katowice, 2017 Bonn/Fiji, 2016 Marokko, 2015 Parizs, 2013 Varsó, 2012 Doha, 2010 Cancun, 2009 Kopenhága, 2008 Poznan) az Állítsuk meg a Sivatagosodást konferenciákon, valamint a Rio-i Konferenciákon.

Az Európai Unió befolyásolása
INFORSE-Európa követi az EUs energiapolitikát és résztvesz EU-s forumokon, mint például EUSEW konferenciákon. INFORSE-Európa tagja tæbb európai nem-kormányzati civil szervezet koaliciónak.

Fenntartható Energia Magazin (Sustainable Energy News)
1992 óta negyedévente nyomdai és internetes úton megjelenö hírlap.
Link: www.inforse.org/s_e_news.php3

Kapcsolattartó Szervezetek Online Adatbázisa
Több mint 800 NGO szervezetet, kutató és oktatási intézetet, továbbá döntéshozó szervezetet foglal magába a lista. Magát az adatbázist 1992 óta évente frissítik. Tagszervezetek neve, elérhetosége és ország szerint is lehet az adatbázisban keresni.
Link: www.inforse.org/europe/memblist.php3

@DIERET: Távolsági Internetes Oktatás
Egy lehetőség, hogy ismereteket szerezzünk a megújuló energiaforrásokról e-mail kurzusokon vagy önálló tanulással angol nyelven, magas oktatási szinten. A 2001-ben indult ingyenes tanfolyamok főleg az Európai NGO szervezetek aktív résztvevőinek ismeret bővítését célozzák meg. A tananyag orosz és albán nyelveken is elérhető. 2011 óta nincsenek kurzusok, de a tananyag megtalálható a honlapon.

Szemináriumok
Az NGO szemináriumokat 1992 óta az INFORSE-Európa szervezi.

Energia és Klíma az iskolai tanagyagban
Az INFORSE 2004-ben kezdeményezte az energia és a klímaváltozásról szóló tanagyagok bevezetését az iskolai oktatási rendszerekbe.

Közreműködési Projektek
A tagok együttmüködnek azokban a feladatokban, amelyek a mozgó kiállítások szervezését, a kiadványok terjesztését, tanulmányutakat, kampányokat céloznak meg. Ilyen projektek voltak a Dán - Magyar NGO Kooperációs projekt 2001-ben, Ener-Gaia kiadvány beszámolóval a 2001-es dániai tanulmányi útról és a környezetvédelmi és energiahatékonysági feladatlapok kiadása 2005-ben az E-misszió honlapján.

Jövőkép 2050 – 100 % megújíthatóság
Az INFORSE segítséget nyújt tagjainak a fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevo stratégia és jövőkép kialakításában, melyek az EU, Dánia, Ukrajna, Szlovákia, Lengyelország, Románia számára kidolgozott modelleken alapulnak. 2010-ben egy magyar jövőkép felvázolásán is dolgozik a hálózat együtműködve a Környezeti Tervezési és Nevelési Hálózattal. Link: Vision 2050 .

Magyarországi tagság
A hálózat magyar tagjai: Energia Klub, Életfa Környezetvédö Szövetség,
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, IRENA-Magyarország Egyesület, Környezeti Tervezési és Nevelési Hálózat. Több más egyesülettel is együtmüködtünk az évek során, mint például az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület, a Független Ökologiai Központ, Nimfea, és Reflex.
Link: tagok és szervezetek adatbázisa.

Az INFORSE-Európa az Európai Bizottságának DG Környezetvédelmi - Civil Társadalmi Szervezetek támogatást kapott 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 és 2010 években.

INFORSE-Európa Titkárság: Elérhetőség