INFORSE-Europe logo

Search on the site:
 
Facebook INFORSE Facebook INFORSE-Europe  INFORSE Twitter
EnglishSpanish French Hungarian Slovak Polish German
 
About Us Contact Us Member Database Contact Database Support Us
PortugueseRomanian Turkish Bulgarian Macedonian Russian Danish
ACTIVITIES
  100% Renewables
Seminars & Events
  Projects
  LCS Network
PUBLICATIONS
  Press Releases
  Newsletter
  Reports
POLICY
United Nations
European Union
  Nuclear Energy
  Gender
  Structural Funds
EDUCATION

 

School Resources
  DIERET
  Study tours 
  Success Stories 
  Test yourself Quiz
  Useful Links
VISIT INFORSE.ORG
INFORSE-Europe in German INFORSE-Europe in Danish

INFORSE-Europa (International Netværk for Vedvarende Energi) er den europæiske del af INFORSE, og udgør et netværk af uafhængige organisationer (NGO’er), som arbejder for bæredygtige energiløsninger for, at beskytte miljøet i Europa. INFORSE-Europa har 80 medlemmer fra 35 europæiske lande. INFORSE blev grundlagt i 1992 for, at sikre opfølgning af de politiske beslutninger, som blev truffet på FN’s konference om miljø og udvikling (UNCED) i RIO de Janeiro, Brasilien 1992.


INFORSE’s Vision og Målsætning
INFORSE’s vision er at udvikle en verden, hvor energi tjenester, som er nødvendige for en retfærdig og menneskelig udvikling, udføres på en bæredygtig måde ved hjælp af vedvarende energi (fx sol, vind, biomasse, biogas mm.)

Dette indebærer:
• Beskyttelse af miljøet og bekæmpelse af klimaændringer
• Udfasning af atomkraft og fossil energiforbrug
• Øget afhængighed af lokale løsninger
• Lige adgang for alle til energi
• Bedre grundlag for at skabe indtægter gennem vedvarende energiløsninger, især for de fattige
• Øget energieffektivitet
• Reducere slid af kvinder

For at opnå disse mål, arbejder INFORSE og dens medlemmer på:
• Kommunikation af erfaringer, viden og visioner af medlemsorganisationer til offentligheden og beslutningstagerne
• Fremme øget deltagelse blandt civilsamfundets organisationer i udarbejdelsen af energistrategier og politikker
• Indflydelse på nationale og internationale beslutningsprocesser
•Øget NGO kapacitet, udvikle og tilbyde undervisningsværktøjer
• Reform af lovgivningsmæssige rammer og markedsvilkår
• Integration af miljøhensyn og sociale omkostninger i priserne

Påvirkning globalt
INFORSE har status som NGO observatør i FN’s ECOSOC, UNFCCC og deltager i FN’s begivenheder og deres NGO Forums, såsom konferencer i FN’s klimakonventioner (senest på COP15 i København, og COP 14 i Poznan, Polen), FN’s CSD 9, 14 og 15 I New York og opfølgning af UNCED-konferencen i Rio, WSSD I Johannesburg 2002, RE-konferencen i Bonn 2004 samt BIREC i Beijing 2005.

Struktur
INFORSE er organiseret omkring de regionale koordinatorer, som arbejder for at lette samarbejdet mellem medlemsorganisationerne. Medlemmerne vælger koordinatorer på generalforsamlinger.

Bæredytig Energi Nyheder
” Sustainable Energy News” (Bæredytig Energi Nyheder) er et kvartalvis nyhedsbrev, udgivet siden 1992. Sidste års temaer indeholder blandt andet: Kvinder, Fattigdom, Skoler, Klima, Finansiering, Ørkendannelse og Sociale ændringer.

Kontakt liste – Online Database
Indeholder 1000 kontakter på NGO’er, forskning og uddannelsesinstitutioner samt beslutningstagere. Databasen er siden 1992 opdateret hvert år. Databasen gør det muligt at søge på medlemmer, kontakter, navnet på organisationen samt landet


DIERET – Distance Internet Uddannelse
En unik mulig for at studere vedvarende energi via e-mail kursus på engelsk. Kurset er primært rettet mod at øge kendskabet til personerne, der er aktive i europæiske NGO’er. Undersøgelsesmaterialet er ligeledes tilgængeligt på CD. Oversat til russisk og slovakisk.

Seminarer
Siden 1992 har INFORSE-Europa tilrettelagt NGO seminarer. Seminarerne er tilgængelige en eller to gange om året.

Energi og klima i skolerne
Online ressource database, udviklet siden 2004
Samarbejdet består af SPARE. Udannelsesmaterialet anvendes i Rusland, de tidligere SNG-lande, Polen og Rumænien.

Samarbejdsprojekter
Medlemmerne samarbejder i projekter, med mobile udstillinger, publikationer, studiebesøg, kampagner mv., i De Baltiske Lande, Rusland, Rumænien, Ukraine, Ungarn, Makedonien, Bulgarien m.fl.

Vision 2050 – 100 % vedvarende energi
INFORSE hjælper medlemmerne med at udarbejde nationale visioner og strategier for overgangen til vedvarende energi systemer, i relation til excel-baseret modeller. Modellerne er udviklet til EU, Danmark, Litauen, Letland, Ukraine, Slovakiet, Hviderusland og Rumænien.

Følger EU-politik
INFORSE-Europa følger EU energi- samt klimapolitik og kommentere relevante dele, baseret på input fra medlemmerne. Opdateringerne samt INFORSE-Europa positioner er tilgængelige i nyhedsbrevet ”Bæredygtig Energi Nyheder” samt på hjemmesiden. EU politikkerne består blandt andet af strukturfonde, vedvarende energi og energieffektivitet direktiver.
I relation til miljø venligt design af produkter, har INFORSE-Europa permanent plads i Samråds Forummet, sammen med WWF, Greenpeace, Climate Action Network Europe, EEB, ECOS m.fl.


I 2006 blev INFORSE-Europa associeret medlem af EUs Sustainable Energy kampagne.
INFORSE-Europa støttes af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for miljø – Civil Society Support (2002, 2004-2010)